Beth Yw'r Rhagofalon Ar Gyfer Masg

1. Gwisgwch fwgwd yn ystod y tymor o achosion uchel o ffliw, yn nyddiau mwrllwch a llwch, pan fyddwch chi'n sâl neu'n mynd i'r ysbyty i gael triniaeth feddygol. Yn y gaeaf, roedd yn well gan yr hen bobl ag imiwnedd isel, y bobl sâl wisgo mwgwd wrth fynd allan.

2. Mae'r rhan fwyaf o'r masgiau lliwgar wedi'u gwneud o ffabrig ffibr cemegol, gyda athreiddedd aer gwael ac ysgogiad cemegol, sy'n hawdd niweidio'r llwybr anadlol. Mae'r masgiau cymwys wedi'u gwneud o rwyllen a ffabrig heb ei wehyddu.

3. Mae'n anwyddonol peidio â'i roi o gwmpas ar ôl ei ddefnyddio a'i lanhau mewn pryd. Ar ôl gwisgo mwgwd am 4-6 awr, bydd llawer o germau yn cronni a dylid golchi'r mwgwd bob dydd.

4. Peidiwch â gwisgo mwgwd i redeg, oherwydd mae'r ymarfer awyr agored o alw am ocsigen yn fwy na'r arfer, a gall y mwgwd arwain at anadlu gwael a hyd yn oed diffyg ocsigen yn y viscera, ac yna cynhyrchu canlyniadau difrifol iawn.

5. Ar ôl gwisgo'r mwgwd, dylid gorchuddio'r geg, y trwyn a'r rhan fwyaf o'r ardal o dan yr orbit. Dylai ymyl y mwgwd fod yn agos at yr wyneb, ond ni ddylai effeithio ar linell y golwg.


Amser post: Mai-14-2020