Maes Wyneb

  • Face Shield

    Tarian Wyneb

    Daw tariannau wyneb ar sawl ffurf, ond mae pob un yn darparu rhwystr plastig clir sy'n gorchuddio'r wyneb. Er mwyn sicrhau'r amddiffyniad gorau posibl, dylai'r darian ymestyn o dan yr ên yn allanol, i'r clustiau yn ochrol, ac ni ddylai fod unrhyw fwlch agored rhwng y talcen a phennawd y darian. Nid oes angen deunyddiau arbennig ar gyfer tariannau wyneb ar gyfer saernïo a gellir ail-osod llinellau cynhyrchu yn weddol gyflym. Mae tariannau wyneb yn cynnig nifer o fanteision. Er bod gan fasgiau meddygol wydnwch cyfyngedig ac ychydig o boten ...