Maneg Lawfeddygol latecs (Di-haint)

  • Powder-Free Latex Surgical Gloves (Sterile)

    Menig Llawfeddygol latecs Di-bowdwr (Di-haint)

    Cyff gleiniog ar gyfer lliwio hawdd ac atal rholio yn ôl. Synnwyr rhagorol a chyffyrddol Gweadog ar gyfer gwell gafael Menig heb orchudd powdr Mewn lefel isel o broteinau y gellir eu tynnu a gweddillion cemegol Mae menig arholiad di-bowdwr latecs Mantais yn cynnig cysur ac amddiffyniad eithaf, cyfuniad perffaith o gryfder, hydwythedd a gwrthsefyll slip. Oherwydd eu trwch a'u hydwythedd maent yn perfformio'n dda mewn sefyllfaoedd risg uchel, dyletswydd trwm. Maen nhw'n ffitio'n gyffyrddus fel eiliad ...