Pa fanteision sydd gan fasgiau tafladwy yn y farchnad?

Nawr bod y llygredd aer yn fwy a mwy difrifol, bydd llawer o ddefnyddwyr yn gwisgo masgiau, masgiau tafladwy yw'r rhai a ddefnyddir fwyaf gan ddefnyddwyr ar y farchnad.

1. Gwead ysgafn
Mae masgiau tafladwy a ddefnyddir i wneud deunyddiau hefyd yn gymharol dda, felly gall defnyddio ffrindiau masg tafladwy hefyd deimlo'n uniongyrchol wead cynnyrch y golau a'r meddal, ni fydd gan wisgo ar yr wyneb deimlad crafog, gwead meddal gadewch i'r mwyafrif o ddefnyddwyr fod yn barod i barhau i wisgo masgiau o'r fath. Yn y cyfamser, mae'r croen ar yr wyneb wedi'i ddiogelu'n dda wrth wisgo mwgwd tafladwy.

2. Gwell awyru
Masgiau tafladwy oherwydd bod y defnydd o ddeunyddiau â athreiddedd gwell, felly mae cynhyrchiant yr effaith gwisgo hefyd yn cael athreiddedd gwell. Bydd rhai o'r masgiau mwy trwchus yn effeithio ar anadlu pobl i raddau, ar ôl gwisgo anadlu pobl yn aml yn anoddach. Ac mae deunydd mwgwd tafladwy yn iawn, ni fydd pobl yn cael anawsterau anadlu ar ôl gwisgo'r ffenomen, mae gwell defnydd o'r teimlad.


Amser post: Mai-14-2020